Мазуренко Василий Филиппович

Василий Филиппович Мазуренко
Василий Филиппович Мазуренко

Мазуренко Василий Филиппович (19 октября 1938 года – 17 декабря 1995 года).

 

Уроженец села Веприн Радомышльского района Житомирской области. В 1960 году закончил ветеринарный факультет Украинской сельскохозяйственной академии. После окончания был направлен в Луганскую область, где работал практикующим ветеринаром в коневодческих хозяйствах.

С 1961 по 19645 год преподает в Мироцком зооветеринарном техникуме.

С 1965 года – аспирант кафедры зоогигиены Украинской сельскохозяйственной академии (научный руководитель доцент М.С. Борщ). В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию и стал работать ассистентом на кафедре, с 1973 года – на должности доцента кафедры.

С 1991 по 1995 год – заведующий кафедрой гигиены и санитарии им. Скороходько Украинской сельскохозяйственной академии (с 1992 года – Украинский Государственный аграрный университет, с 1994 года – Национальный аграрный университет).

 

Работы:

  • «Зоогигиента с основами ветеринарии», 1980, в соавторстве с В.А. Бортнийчуком
  • «Справочник ветеринарного врача», 1990, в соавторстве с Д.Т. Винничуком
  • «Справочник по гигиене сельскохозяйственных животных», 1991 год, в соавторстве с М.С. Борщем и В.В. Красием
  • «Животноводство, зоогигиена и ветеринарная санитария», 1995, в соавторстве с Д.Т. Винничуком

 

По материалам сайта Университета.

Мазуренко Василь Пилипович (19.10.1938 – 17.12.1995). На посаді завідувача кафедри (1991 – 1995).

Народився в с. Веприн Радомишльського району Житомирської області. Після закінчення 1960 року ветеринарного факультету Української сільськогосподарської академії працював практичним лікарем на кінних заводах Луганщини.

В 1961 – 1965 p.p. викладач Мироцького зооветеринарного технікуму Київської області. Від 1965 року – аспірант кафедри зоогігієни (науковий керівник – доцент М.С. Борщ). 1968 року захистив кандидатську дисертацію і працював асистентом, з 1973 – на посаді доцента кафедри.

В.П. Мазуренко здійснював організаційне забезпечення наукових досліджень, які проводилися під керівництвом професора М.С. Борща. Дещо осторонь від цього стоять кількарічні інтенсивні наукові дослідження, що проводилися доцентом В.П. Мазуренком в комплексі з Інститутом біохімії АН УССР. Робота здійснювалася в рамках затвердженої Президентами ВАСГНІЛ та АН УССР у 1977 році «Програми наукових досліджень з вивчення ролі вуглекислоти та амонійного азоту в регуляції обміну речовин та фізіологічних функцій у гетеротрофних організмів».

Доцент В.П. Мазуренко плідно працював над створенням підручників і посібників для студентів і практичних лікарів ветеринарної медицини. Ним у співавторстві з проф. М.С.Борщем і доц. В.В. Красієм написані: "Довідник з гігієни сільськогосподарських тварин" (1991); з проф. В.А. Бортнічуком та інш. "Зоогігієна з основами ветеринарії", (1980 p.); що перевидавалася двічі у 1986 і 1994 роках; з проф. Д.Т. Віннічуком «Тваринництво, зоогігієна і ветеринарна санітарія», 1995; «Довідник ветеринарного лікаря» 1990, а також навчально-методична література.

Доцент В.П. Мазуренко займався прикладними питаннями фізіології та гігієни тварин, вивчав роль вуглекислоти та амонійного азоту в регуляції обміну речовин та фізіологічних функцій у гетеротрофних організмів. Ним видано у співавторстві 6 підручників.

 

 

Кафедра гігієни та санітарії ім. А.К.Скороходька Національний університет біоресурсів і природокористування України. Історія бере свій початок від сільськогосподарського відділення, яке було відкрите 30 вересня 1898 р. у Київському політехнічному інституті і трансформувалось у 1918 р. у сільськогосподарський (агрономічний) факультет. На базі цього факультету в 1922 р. у структурі КПІ було створено Київський сільськогосподарський інститут, який з 1923 р. став самостійним вищим навчальним закладом.
У 1954 р. Київський сільськогосподарський інститут було об’єднано з Українським лісогосподарським інститутом в єдиний навчальний заклад — Українську ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарську академію.

У 1956-1962 рр. Українська сільськогосподарська академія входила до складу Української академії сільськогосподарських наук як її навчальна частина.
На базі Української сільськогосподарської академії у серпні 1992 р. створено Український державний аграрний університет, якому постановою Верховної ради України від 29 липня 1994 р. №158 надано статус національного. З цього часу він іменується Національний аграрний університет і, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №387 від 1 червня 1995 р., перебуває у функціональному управлінні Кабінету Міністрів України